آتش زدن عمدی اداره امور مالیاتی بندر خمینی

بخشدار بندر خمینی رژییم گفت: حریق توسط کارمند رسمی باسابقه اداره امور مالیاتی با انگیزه اعتراض به استخدام‌های خارج از استانی انجام شده است.

به نوشته فارس، حجت‌‌اله خسروی علت اصلی حادثه حریق اداره امور مالیاتی بندر خمینی راحریق توسط کارمند رسمی باسابقه اداره امور مالیاتی با انگیزه اولیه اعتراض به استخدام‌های خارج از استانی انجام شده است.

وی افزود: این فرد از صبح رئیس اداره امور مالیاتی را به علت استخدام شدن شخصی غیربومی که از طریق تهران استخدام شده بود، تهدید کرده بودند که در نهایت این تهدیدات منجر به آتش زدن دفتر رئیس اداره می‌شود.

حسین چهارمحال رئیس ایمنی و آتش‌نشان شهرداری بندرخمینی درباره حریق اداره امور مالیاتی گفت: ” بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۹ شخصی با گالن بنزین به اداره امور مالیاتی مراجعه کرده و دفتر رئیس اداره را در ساعت ۱۳ و ۱۵ دقیقه با بنزین به طور عمدی آتش می‌زند.”