آتش سوزی در ستاد فرماندهی ناجا

ساعت24-در پی عملیات ایزوگام، گنبد مسجد ستاد فرماندهی جنایتکاران ناجا دچار حریق و آتش سوزی شد.

دقایقی پیش خوشبختانه در پی عملیات ایزوگام و بر اثر سهل انگاری کارگران، گنبد مسجد مالک اشتر ستاد فرماندهی ناجا دچار حرق و آتش سوزی شد. فقط حیف که کاملا خراب نشد و مزدوران نمرده اند