آخوند روحانی، باند خامنه ای را «بی غیرت» خطاب کرد

آخوند روحانی امروز طی سخنانی در سمنان باند خامنه ای را مورد حمله قرار داد و گفت: برخی می خواهند القا کنند که ایرانی ها در این مذاکرات پیروز نیستند و آمریکایی ها پیروز هستند، کجا رفت غیرت و تعصب دینی، چرا نمی خواهید در برابر عظمت ملت ایران سرفرود بیاورید.

آخوند روحانی همچنین با حمله به رسانه های باند خامنه ای گفت: آشوب و هرج و مرج رسانه ای را ملت ایران نمی پسندد و هجمه های غیراخلاقی برخی رسانه ها در شان ملت بزرگ ایران نیست.