آمار رژیم: 18.5درصد از تحصیلکردگان در ایران بیکارند

رئیس مرکز آمار رژیم در آخرین اظهار نظر خود در خصوص نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در اواخر فروردین امسال اعلام کرده است ،نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی تا پایان سال گذشته 18.5درصد بوده است و این یعنی حدود یک میلیون نفر از تحصیل کرده های فوق دیپلم به بالا بیکارند.

به گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم، عادل آذر نرخ بیکاری در سال 94 را 11 درصد اعلام کرد و گفت:در سال گذشته حدود 882 هزار نفر به جمعیت فعالان اقتصادی ما اضافه شده است که از این تعداد 688 هزار نفر شاغل و 214 هزار نفر هم به افراد بیکار اضافه شدند به همین علت نرخ بیکاری 10.6درصدی سال 1393 به 11 درصد در سال 1394 رسیده است.وی با تاکید بر این که این آمار، نرخ بیکاری افراد 15 تا 64 سال را شامل می‌شود گفت: اما مردم به بیکاری جوانان بیشتر توجه می‌کنند.وی ادامه داد: نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله 26.1 درصد و جوانان 15 تا 29 ساله 23.3 درصد است.

بر اساس آخرین تحقیقات صورت گرفته در سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی بیشترین تعداد بیکاران در رشته‌های مهندسی، ساخت و تولید با ۲۵۱ هزار و ۴۰۲ نفر وجود دارد و پس از آن نیز ۲۲۲ هزار و ۱۱۲ نفر در رشته‌های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق بیکارند.

از مجموع بیش از ۷۶۸ هزار نفر بیکار دانش آموخته دانشگاهی، ۳۶۳ هزار و ۷۴۰ نفر مرد و ۴۰۴ هزار و ۳۱۱ نفر نیز زن هستند که بالاترین تعداد مردان بیکار در رشته مهندسی، ساخت و تولید با ۱۷۸ هزار و ۴۶۱ نفر است و بیشترین تعداد زنان بیکار نیز با ۱۳۴ هزار و ۷۹۱ نفر در رشته علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق تحصیل کرده‌اند.

در مجموع ۱۰۰ هزار و ۹۱۲ نفر مرد و زن در رشته‌های علوم انسانی و هنر و ۷۶ هزار و ۱۹۱ نفر نیز در علوم ریاضی و رایانه بیکار هستند.۳۸ هزار و ۴۳۸ نفر در رشته‌های کشاورزی و دام پزشکی، ۲۵ هزار و ۹۹۷ نفر در رشته‌های بهداشت و رفاه (بهزیستی) و ۱۷ هزار و ۴۰۷نفر نیز در رشته خدمات بیکار هستند. از کل ۷۶۸ هزار بیکار دانش آموخته دانشگاه های کشور ۱۳ هزار و ۴۵ نفر رشته تحصیلی خود را اظهار نکرده‌اند.آخرین آمار تخصصی در این حوزه از بیکاری ۵۲ هزار و ۱۶۹ نفر فوق لیسانس و دکترای حرفه‌ای حکایت دارد که ۱۱ هزار و ۸۸۶ نفر در رشته‌های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق تحصیل کرده‌اند و ۱۲ هزار و ۳۵۳ نفر نیز دارای مدرک رشته‌های مهندسی، تولید و ساخت هستند. ۹۶۰۷ نفر در رشته علوم ریاضی و رایانه و ۶۷۸۱ نفر نیز در رشته علوم انسانی و هنر بوده‌اند.

دکتر عنایت قدیمی اقتصاد دان بر پایه داده های دانشگاهی و تحقیقاتی نرخ بیکاری تا سال 1400را نگران کننده می داند و می گوید: حتی در بهترین شرایط و بر اساس آن چه کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند وضعیت اشتغال در سال 1400آن هم با بهترین شرایط ممکن نگران کننده است و رقم بیکاران در سال 1400به چهار میلیون و 170هزار نفر و نرخ 15.9درصد خواهد رسید.اعدادی که بر اساس رشد اقتصادی 5درصد تعیین شده است و اگر رشد اقتصادی یک درصد محاسبه شود نرخ بیکاری در کشور از 25درصد نیز فراتر خواهد رفت.در این شرایط جمعیت بیکاران جامعه به بیش از هفت میلیون نفر خواهد رسید. در این میان بیکاری در میان تحصیل کرده های دانشگاهی رشدی به مراتب بالاتر از نرخ بیکاری در کل کشور خواهد داشت و در خوش بینانه ترین حالت تعداد بیکاران تحصیل کرده 36درصد و در حالتی بدبینانه رشدی در حدود 49درصد خواهد داشت.