آمار صادرات باز هم نزولی شد

آمار صادرات باز هم نزولی شد/ نصف صادرات ایران به 2 کشور چین و عراق است

  آمار صادرات ایران در 5 ماه منتهی به مرداد نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از 9 درصد کاهش داشته است؛ این درحالی است که بر اساس این آمار، بیش از 75 درصد کل صادرات ایران به 5 کشور بوده که می‌تواند یک خطر قلمداد شو

همچنین آمارهای منتشره نشان می‌دهد، «چین» همچنان بزرگترین شریک بازرگانی کشورمان است

بعد از چین، عراق بیشترین سهم از صادرات ایران را داشته

علاوه بر این دو کشور، افعانستان و ترکیه و امارات متحده عربی قرار دارند

 نکته قابل توجه اینجاست که با توجه به اینکه 5 مقصد عمده صادراتی ایران، بیش از 75 درصد کل صادرات کشورمان را در اختیار خود دارند و سایر کشورهای دنیا حتی کمتر از یک چهارم صادرات کل ایران را جذب خود می‌کنند و این یعنی تنوع مقاصد صادراتی ایران به شدت محدود است که یک نقطه ضعف جدی برای صادرات ایران محسوب می‌شود.تسنیم