آمانو: تغییری در فعالیت هسته ای ایران ایجاد نشده

وکيا آمانو مديرکل آژانس بين المللی اتمی در وين طی مصاحبه يی با خبرگزاری رويتر درباره سفرش به ايران گفت برنامه اتمی ایران از زمان روی کار آمدن حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران، تغییر عمده ای نکرده است.

وی روز چهارشنبه ۲۲ آبان( ۱۳نوامبر) در گفتگو با خبرگزاری رویترز تأکيد کرد:  رژيم ايران همه فعاليتهای هسته ای اش را -از جمله عمليات حساسيت برانگيز غنی سازی 20 درصدی را- پيگيری می کند.

در هفته های اخیر گزارش هایی به نقل از برخی از مقام های ایرانی منتشر شده بود که طی آنها از احتمال تعلیق غنی سازی اورانیوم سخن گفته شده بود اما این اظهارات از سوی منابع رسمی ایران تکذیب شد.

آمانو گفت: رژيم ايران بايد به پرسشهای در مورد تحقيقات نظامی هسته يی پاسخ بدهد.