آمریکا، دست اندر کاران برنامه موشکی حکومت ایران را تحریم کرد

به گزارش رویترز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه شخصیت های حقیقی و حقوقی همکار در برنامه موشکی ایران را تحریم کرد.

به گزارش العربیه، وزارت خزانه داری آمریکا، صنایع شهید نوری و صنایع شهید موسوی، دو شرکت وابسته به گروه صنعتی شهید همت را تحریم کرد. آمریکا گروه صنعتی شهید همت را از عوامل برنامه موشکی ایران می‌داند.

همچنین دو فرد و دو شرکت مستقر در بریتانیا و دو شرکت مستقر در امارات نیز از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شدند. این افراد حقیقی و حقوقی متهم اند که به تلاش های شرکت ماهان برای دورزدن تحریم ها کمک کرده اند و به همین دلیل در فهرست تحریم قرار گرفته اند.