آمریکا: بدون اصللاحات جدی به لبنان کمک درازمدت ارائه نمی‌دهیم

مقام آمریکایی: بدون اصللاحات جدی به لبنان کمک درازمدت ارائه نمی‌دهیم

«دیوید هیل»، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی امروز چهارشنبه ، خواستار اصلاح ساختار قدرت در این کشور لبنان شده است. 

به نوشته خبرگزاری رویترز، هیل گفت: «آمریکا تا زمانی که شاهد روی کار آمدن مسئولانی نباشد که قادر به اصلاح و تغییر هستند ، کمک‌های درازمدت ارائه نخواهد کرد.»

وی در ادامه گفت لازم است ، اصلاحات اقتصادی و مالی ایجاد کرده به مبارزه با «فساد فراگیر» بپردازد و شفافیت را ارتقاء دهد. «این اصلاحات ضروری، با منافع برخی از بازیگران فعلی از جمله حزب‌الله همخوانی ندارند.»

آمریکا همچنین چندین بانک و شخصیت لبنانی را به اتهام ارتباط حزب‌الله در فهرست تحریم قرار داده است. فارس