آمریکا: رژیم تهران باید به نقش مخرب خود در سوریه پایان بدهد

سخنگوی وزارت ‌خارجه آمریکا گفته: رژیم تهران باید به نقش مخرب خود در سوریه پایان بدهد. همزمان نیویورک تایمز نوشته که وزیر خارجه آمریکا در حال گفتگو با روسها، سعودی‌ها و دیگران برای یافتن راه‌ حلی جهت پایان دادن به بحران سوریه است.

سخنگوی وزارت ‌خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران گفته: هیچ شکی در مورد نقش مخرب رژیم تهران در سوریه وجود ندارد. سؤال و ابهامی در این رابطه نیست. ما خواهان پایان یافتن این نقش هستیم.

از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز نوشت: توافق هسته ‌ای امکان رسیدگی به دیگر موضوعات از جمله جنگ در سوریه را فراهم کرده است. مدیریت این تحولات هم دستکم به همان اندازه مذاکرات هسته ای نیازمند ابتکار عمل و توجه دولت اوباما و شرکایش است.

این منبع نوشت: اکنون که توافق هسته ای انجام شده است، دولت آمریکا برای مسائل منطقه و نیز موضوع حقوق بشر در ایران برنامه ‌ریزی می ‌کند. وزیر‌‌خارجه، جان کری در حال گفتگو با روسها، سعودی‌ها و و دیگران برای یافتن راه‌ حلی سیاسی و پایان دادن به جنگ در سوریه است.

نیویورک تایمز نوشت: هرچند هیچ تضمینی درباره رفتار رژیم ایران در آینده وجود ندارد، ولی با گشایش حاصل شده در موضوع هسته‌ای، آزمایش نکردن تمایل رژیم تهران برای کار در موضوعات دیگر اشتباه خواهد بود. به همین دلیل دولت آمریکا باید برای حفظ برخی تحریمها و فشارها بر رژیم ایران هشیار بماند.