آمریکا ۵عضو شورای نگهبان ارتجاع را در لیست سیاه قرار داد

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، ۵عضو شورای نگهبان ارتجاع شامل: آخوند احمد جنتی- عباسعلی کدخدایی- سیامک رهپیک- محمدحسن صادقی مقدم و آخوند محمد یزدی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.

برایان هوک صبح پنجشنبه ۱ اسفند در یک کنفرانس خبری در وزارت خارجه آمریکا گفت:‌ ایالات متحده چند مقام ناظر بر انتخابات مجلس را تحریم کرده است. آنها مردم ایران را از حق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه محروم کرده اند.