یادلین، رئیس سابق اطلاعات ارتش اسرائیل: رژیم از سوریه نمیرود

به گزارش «انتخاب»؛ یادلین وزیر اطلاعات سابق ارتش اسرائیل که اکنون مدیر موسسه مطالعاتی INSS است، در گفتگو با رسانه هاگفت: “ایرانی ها در حال ترک سوریه نیستند. «سوریه تنها کشور عربی بود که در طول جنگ عراق و ایران، از این کشور حمایت کرد. روابط بین ایران و سوریه به لحاظ استراتژیک قوی است و تهران به دمشق به عنوان پایه سیاست منطقه ای خود نگاه می کند.»

وی ادامه داد: “برای ایران خیلی مهم است که حکومت سوریه را زنده نگه دارد. قاسم سلیمانی می گفت، حفاظت از تهران، از دمشق شروع می شود. «ایران می خواهد خیلی به ما به لحاظ فاصله کیلومتری نزدیک باشد. هیچ چیزی درمورد اهداف استراتژیک ایران تغییر نکرده است.

 رئیس سابق اطلاعات ارتش اسرائیل گفت «سلیمانی به دنبال تبدیل سوریه به پایگاهی برای حمله به اسرائیل بود. طرح او شامل احداث فرودگاه و پایگاه دریایی و خطوط لجستیک و موشک های بالستیک پیشرفته و هواپیماهای بدون سرنشین بود. چیزهایی که آنها را قادر به حمله اسرائیل از سوریه می کرد.”

یادلین همچنین گفت” اکنون فرماندهان ایران در سوریه حضور دارند و احتمالا تغییری که اتفاق افتاده، استفاده ی بیشتر از گروه های شبه نظامی شیعه به جای نیروهای ایرانی است.”