آه سرد رژیم – «قلب اراک هسته يی از تپش افتاد»

سايت شبکه خبر رژيم با دلسوختگی بسيار خبری منتشر کرد با عنوان «قلب اراک هسته يی از تپش افتاد»

خبرگزاری فرانسه  امروز  (20ژانويه) طی خبری از قول رژیم اعلام داشت  تا ظهر امروز غنی سازی اورانيوم 20 درصد را متوقف می کند.
این خبرگزاری همچنین به نقل از صالحی رئيس آژانس انرژی اتمی رژیم افزود: صالحی با اشاره به توافق اتمی مهم بسته شده ميان ايران و قدرتهای بزرگ گفت، ”توقف داوطلبانه توليد اورانيوم 20 درصد غنی شده يک اقدام عمده است که ما تا ظهر دوشنبه اتخاذ می کنيم“.
صالحی همچنین اضافه کرد، ”(کار) دو آبشار (که برای غنی سازی استفاده شده) در نظنز و 4 آبشار در فردو تا ظهر قطع می شود که به معنی توقف عملی توليد 20درصد می باشد“.
این خبرگزاری در ادامه اين گزارش افزود: بازرسان آژانس بين المللی اتمی روز شنبه برای نظارت بر اجرای توافقی که موانع موقت بر سر برنامه اتمی ايران می گذارد، به تهران رسيدند.
اين تيم موظف است که به آژانس وين در مورد گامهايی که تهران بايد تحت توافقنامه ماه نوامبر که هفته گذشته ميان ايران و 1+5 نهايی شد، گزارش کند.
… رژيم ايران همچنين شروع به خنثی کردن ذخاير اورانيوم تصفيه شده 20 درصد خود که چند گام تکنيکی قبل از درجه تسليحاتی است، می کند».
در عوض به ايران کاهش ناچيزی از تحريمهای غربی و دسترسی به حدود 4 و دو دهم ميليارد دلار از سرمايه های مسدود شده آن در 8نوبت داده خواهد شد.