آکسیون در حمایت از قیام مردم و در اعتراض به ولایت فقیه ارتجاع

روز شنبه 18 ژانویه، هواداران سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در استکهلم یک آکسون را در حمایت قیام مردم ایران و در اعتراض به اراجیف ولی فقیه ارتجاع در نمایش جمعه، برگزار کردند.

شرکت کنندگان سخنان خامنه ای را در نمایش جمعه، پس از 8 سال، را جعلیات و دروغپردازی دجالانه آخوندی توصیف کرده و آن را مانور توخالی و روی ترس از سرنگونی قلمداد کردند.

خامنه‌ای، در نمایش جمعه ۲۷دیماه که برای روحیه دادن به وحشت‌زدگان و ریزشی‌های نظام ولایت فقیه ترتیب داده بود، پس از بلوفهای مضحک دهها میلیونی راجع به‌ جنازه گردانی پاسدار سلیمانی و موشک‌پرانی نمایشی به‌ پایگاه آمریکایی، استیصال و غیظ خود را از قیام و خشم مردم ایران پس از شلیک پاسدارانش به هواپیمای مسافربری و کشتار ۱۷۶انسان بی‌گناه و فوران نفرت جوانان شورشگر علیه سرد‌ژخیم سلیمانی و به زیر کشیدن و آتش زدن عکسهای او، برملا کرد و گفت: «چند صد نفری که به عکس سلیمانی اهانت می‌کنند»، مردم ایران نیستند.

وی مردم و قیام‌کنندگان را که شعار «نه‌ غزه نه‌ لبنان جانم فدای ایران»، علیه تروریسم و صدور ارتجاع، سرمی‌دهند، فریب خورده توصیف کرد و گفت: «اون فریب خوردگانی که یک روزی فریاد زدند نه غزه نه لبنان، اونها هرگز جانشان را نه فقط جانشان را فدای ایران نکردند، حتی راحتی خودشون و منافع خودشون را هم در راه کشور حاضر نشدند که فدا کنند….. این دلقک‌های آمریکایی که به دروغ و با کمال رذالت می‌گویند که ما در کنار مردم ایران هستیم ببینند مردم ایران کی هستند اون چند صد نفری که به عکس سردار شهید و با افتخار ما اهانت می‌کنند اونها مردم ایران هستند؟؟ یا این جمعیت میلیونی عظیمی که در خیابان‌ها نشان می‌دهند خودشان را سخنگویان دولت شریر آمریکا هی تکرار می‌کنند که ما در کنار مردم ایران هستیم اگر در کنار مردم ایران هم باشید برای این است که خنجر زهرآلود خود را به سینه مردم ایران فرو کنید البته تا حالا نتوانستید بعد از اینهم حتماً نخواهید توانست هیچ غلطی بکنید».

شرکت کنندگان در آکسیون ضمن قدردانی از وزارت خارجه سوئد برای توجه دادن به اعتراضات، از دولت و وزارت خارجه خواستند تا سیاست مماشات در قبال رژیم ایران را به دور انداخته و از ثیام مردم ایران بری تغغیر رژیم در ایران حمایت کنند.

شرکت کنندگان همچنین از سوئد و مجامع بینالمللی در خواست کردند تا با فرستادن یک گروه بینالمللی به ایران در مورد قتلهای بیرحمانه معترضین و قیام کنندگان تحقیق مستقل و شفاف به عمل آورند.