آیت الله مکارم شیرازی: باید بر علیه بد حجابی و برای افزایش جمعیت از اهرم فشار استفاده کرد

به گزارش خبرگزاری حکومتی «رسا»٬ آخوند مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید قم  در شب بیست و سوم ماه رمضان به این که برخی می‌گویند برای افزایش جمعیت و رعایت حجاب باید «مردم را اقناع» کرد٬ اعتراض کرده است.

این مرجع تقلید گفته است که چرا در اخذ مالیات٬ اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ جنگل‌ها از اهرم فشار استفاده می‌شود٬ اما در قضیه “بدحجابی” و “افزایش جمعیت” از این روش خبری نیست؟

وی همچنین گفته است که اگر مساله “بدحجابی” و “افزایش جمعیت” حل و فصل نشود کار «به جاهای خطرناک می‌رسد و مسائل دیگر که نمی‌خواهم عرض کنم.»

پیشتر نیز امام جمعه سپاهان شهر اصفهان گفته بود که باید با بدحجابان باید مانند قاتلان و سارقان برخورد شود.