ائتلاف ملی سوریه در کنفرانس ژنو شرکت می‌کند

ائتلاف ملی سوریه که بزرگترین گروه مخالف دولت سوریه را تشکیل می دهد امروز در نشستی در ترکیه درباره شرکت در مذاکرات صلح که قرار است هفته آینده در ژنو برگزار شود، تصمیم گرفتندکه در مذاکرات ژنو شرکت خواهد کرد.

نمایندگان ائتلاف ملی سوریه با ۵۸ رای موافق درمقابل ۱۴ رای مخالف و یک رای ممتنع شرکت در مذاکرات ژنو را تائید کردند.

پیشتر ائتلاف ملی سوریه گفته بود که تنها در صورتی حاضر است در این مذاکرات شرکت کند که بشار اسد، رئیس جمهوری، در دولت انتقالی آینده نقشی نداشته باشد.

این در حالی است که دولت سوریه، با رد تعهد بشار اسد به خودداری از مشارکت در دولت انتقالی، گفته است که نباید هیچ گونه پیش شرطی برای شرکت در این کنفرانس وجود داشته باشد.