اتحاد انجمنها برای ایران آزاد، سوئد، ضمن ابراز تآسف از درگذشت خانم خورشید مبینی، مادر آقای نصرالله اسماعیل ­زاده عضو شورای ملی مقاومت ایران، مراتب تسلیت  و ابراز همدردی را به ایشان و خانواده محترمشان ابراز میکند.

مادر اسماعیل زاده، از مادران فعال در سالهای ۶۰ و ۶۱ و مادری فداکار از آن پس بود. او در سخترین شرایط و در کهولت سن نیز دست از حمایت از مجاهدین خلق و آرامان آنها دریغ نداشت و با شرکت در مراسم ها و گردهمائیها به نسل جوان امید می بخشید.

وی پس از گذراندن دوران طولانی در غربت، در سن ۹۱ سالگی در یکی از بیمارستانهای استکهلم درگذشت.