ابراز وحشت فرماندهان سپاه پاسداران از اوضاع انفجاری داخل کشور

پاسدار محمد علی جعفری سرکرده سپاه پاسداران از وضعیت داخلی رژیم ابراز نگرانی کرد. وی روز دوشنبه 9فروردین 95 طی سخنانی در لنگرود گفت: انقلاب اسلامی در بعد داخلی موانعی دارد و مخالفتهایی مانع از پیشرفت و شتاب است.

پاسدار جعفری افزود: با وجود توافقنامه برجام هنوز هم تحریمها را بر نداشتند و ظاهراً قصد برداشتن را هم ندارند یا به کندی و به تدریج و قطره چکانی می‌خواهند انجام دهند.

پاسدار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوا ـ فضای سپاه پاسداران نیز در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفت: نگرانی ما از درون و داخل و از آقازاده‌ها و کسانی است که روی تصمیم گیران و تصمیم سازان اثر می‌گذارند. وی افزود:
دشمن تلاش می‌کند مقامهای ما را با تحریمها و حمله بترساند. این ترس بزرگترین تهدید ماست.