اتحادیه اروپا حمله موشکی به کمپ لیبرتی را محکوم کرد

 خبرگزاری فرانسه اتحادیه اروگا در بیانه ای  حمله موشکی به کمپ لیبرتی  را قویاً محکوم کرد.

سخنگوی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این اطلاعیه ضمن محکوم کردن حمله به لیبرتی نوشت  “کاترین اشتونوی به خانواده های قربانیان صمیمانه تسلیت گفت و آرزوی بهبود سریع مجروحان را کرد.

“کاترین اشتون گفت: شرایطی که در آن، این حادثه بی رحمانه انجام شده باید روشن گردد و آنها که مقصر این حمله بوده اند باید به طور کامل مورد حسابرسی قرار بیرند.

نماینده عالی اتحادیه اروپا  همچنین خواستار تدابیر امنیتی برای تأمین حفاظت لیبرتی و دستگیری و مجازات عاملان این حمله شد.
کاترین اشتون خواستار تشدید امنیت پیرامون کمپ لیبرتی برای حفاظت از ساکنان شد و خواستار یافتن مسببین و مسئول شناختن آنها به خاطر این حمله شد ”.
در حمله ۲۶ دسامبر  به قرارگاه لیبرتی سه نفر کشته و دهها تن مجروح شده اند.