اتحاد انجمنها برای ایران ازاد حملات تروریستی پاریس را به شدت محکوم میکند

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد حملات تروریستی شب گذشته در پاریس را بیش از120قربانی گرفت و تعداد بیشتری را مجروح به جای گذاشت به شدت محکوم میکند.

این اتحادیه در بیانیه ای که به زبان سوئدی منتشر کرده است با محکوم کردن شدید حملات تروریستی که داعش «دولت اسلامی» مسئولیت آن را پذیرفته است ، به همه خانواده های قربانیان، بویژه به  شهروندسوئدی که در این عملیات تروریستی بزدلانه جان خود را از دست داد، تسلیت گفت.

این بیانیه همچنین امده است که این حملات وحشیانه تروریستی نه تنها جوامع دموکراتیک را مورد هدف قرار گرفته بلکه در صدد ایجاد ترس و وحشت و انتشار تروریسم در این جوامع است.

در این بیانیه امده است که اگر چه “دولت اسلامی” مسئولیت این عملیات را به عهده گرفت، و خطا است اگر همه افکار را به ان متمرکز کرد و ترورسیم و بنیادگرائی و تروریسم اسلامی را نادیده گرفت .

این بیانیه در پایان به عنوان راه حل، از کش.رهای قدرتمند جهان خواسته است به سیاست مماشات با رژیم تهران به عنوان منبع اصلی تروریسم اسلامی،دست برداشته و به طور فعال در جهت پایان دادن به نفوذ ایران در منطقه اقدام کنند.