اجرای حکم ضد انسانی 99 ضربه شلاق به بیش از 30 جوان بدلیل شرکت در جشن فارغ التحصیلی

نظام ضد مردمی جمهوری اسلامی که خود را نیازمند به ایجاد هر چه بیشتر فضای اختناق در جامعه می بیند، در یک حرکت وحشیانه و ضد بشری 35 جوان دختر و پسر که در یک جنگ فارغ التحصیلی شرکت کرده بودند را به 99 ضربه شلاق محکوم کرده و این حکم جنایتکارانه را اجرا کرد.

خبرگزاری قوه جنایتکار قضائیه رژیم (میزان): بیش از ۳۰ نفر از دختران و پسران که به بهانه شرکت در جشن فارغ التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر و مجازات شدند

آخوند جنایتکار صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: بیش از ۳۰ نفر از دختران و پسران که بدون داشتن هیچ گونه رابطه‌ای به بهانه شرکت در جشن فارغ التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر و مجازات شدند.

وی ادامه داد: به دنبال وصول گزارشی مبنی بر اختلاط تعداد زیادی دختر و پسر جوان در ویلایی در اطراف قزوین بلافاصله با صدور دستوراتی از سوی بازپرس کشیک دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، تمامی شرکت کنندگان در پارتی مذکور، جلب شدند.

صادقی نیارکی از اجرای حکم شلاق تمامی متهمان در فردای روز دستگیری خبر داد و عنوان کرد: بدنبال ارسال پرونده متهمان به دادگاه، با تشکیل جلسه فوق العاده هر یک از متهمین به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که حکم صادره در همان روز درباره آن‌ها اجراء گردید.

وی افزود: اجرای حکم شلاق نامبردگان توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجراء درآمد تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند.