احمد توکلی: فساد می‌تواند به سقوط نظام منجر شود

احمد توکلی، از نمایندگان مجلس اخوندی درباره “فساد سیستمی در ایران”  هشدار داده و گفته است که “مهم‌ترین خطر پیش روی جمهوری اسلامی فساد اقتصادی است که می‌تواند به اسقاط نظام نیز منجر شود.”

خبرگزاری تسنیم امروز ۱۶ دی ماه (۶ ژانویه) از قولتوکلی نقل کرده است که “برای جمهوری اسلامی حتما کودتای نظامی، حمله دشمنان خارجی و حتی انقلاب مخملی تهدید جدی و خطرساز محسوب نمی‌شود، بلکه مهم‌ترین خطر پیش روی جمهوری اسلامی فساد اقتصادی است.”

در گزارش های سالانه موسسه “شفافیت بین‌الملل” که فساد اداری و حکومتی را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهد، ایران همواره در یکی از پایین ترین رده ها قرار دارد.