احمد منتظری خطاب به سران رژیم: تا دیر نشده است از مردم عذر خواهی کنید

احمد منتظری از سران رژیم بخصوص ولی فقیه ارتجاع، خواستار عذرخواهی از خانواده قربانیان قتل عام سال ۶۷ شد.

احمد منتظری فرزند آقای منتظری که نوار پدرش درباره قتل عام سی هزار زندانی مجاهد و مبارز در سال ۶۷ را هفته گذشته منتشر شد، از سران رژیم بخصوص ولی فقیه ارتجاع خواستار عذرخواهی از خانواده قربانیان قتل عام شد.

وی پس از احضار و بازجویی به دنبال انتشار فایل صوتی پدرش طی مصاحبه یی گفت: «هنوز راه برای آشتی ملی و احراز از جنگ داخلی و شرایط ناگواری که عموم کشورهای همسایه به آن مبتلا هستند، آن است که نظام و حاکمیت مشتمل بر مقامات عالی رتبه آن از قبیل سران سه قوه و رهبر نظام از خانواده قربانیان عذرخواهی کنند و حداقل اجرای عدالت دادن اجازه به خانواده های قربانیان برای رفتن به سر خاک عزیزانشان و دیدار از قبور آنهاست».