اخراج 17دانشجوی ایرانی از مجارستان قطعی شد

به نوشته شرق، حدود دو هزارو ۵۰۰ دانشجوی ایرانی در دانشگاه های مجارستان مشغول به تحصیل هستند؛ اواخر اسفند ۱۷ دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در مجارستان، اخراج شده اند و قرار است در دو گروه، پنجشنبه و یکشنبه آینده از مسیر قطر راهی تهران شوند.

با اوج گرفتن کرونا در مجارستان و هم زمان با مثبت شدن تست دو دانشجوی ایرانی که به تازگی از تهران مراجعت کرده بودند، دولت مجارستان۴۰ دانشجوی ایرانی را برای قرنطینه به بیمارستان شهر بوداپست منتقل میکند.

به گفته رژیم گویا دانشجویان راضی به قرنطینه نمیشنود و میگویند که تست یکی از دانشجویان مثبت شده است و باید او را جداگانه قرنطینه کنید که کادر درمانی می گویند فعلا فضایی برای قرنطینه جداگانه او ندارند و باید صبر کنند. در بیمارستان بین دانشجویان و کادر درمانی درگیری رخ می دهد. سفارت ایران در مجارستان از همان ساعات درگیری در جریان پرونده قرار می گیرد.

در گزارش قبلی رژیم امده بود که دانشجویان شروع به کتک زدن و فحاشی به کادر درمانی بیمارستان کرده اند و تعدادی از انها نیز فرار کرده بودند.

دولت مجارستان اعلام کرده است که دانشجویان پروتکل بهداشتی را نقض کرده و آنها را متهم به اخلال در نظم عمومی می کند.

«بعد از گذراندن دوره قرنطینه پلیس، همه دانشجویان را به اداره مهاجرت فرامی خواند، مانند مجرمان شماره هایی به گردنشان آویخته و از آنها عکس می گیرد و در گام اول به سه دانشجو و بعد به ۱۴ نفر حکم اخراج می دهد».

در همان زمان، سخنگویان دولت مجارستان اعلام کردند یکی از عوامل ورود کرونا به کشورشان را پناه جویان غیرقانونی به مجارستان از جمله ایرانیان بوده اند. گفته میشود عامل انتقال این ویروس به مجارستان همین دانشجویان ایرانی بوده اند.

تمامی دستگاه دیپبلماسی رژیم برای جلوگیری از این اخراج بسیج شدند و به گفته رژیم:” سخنگوی وزارت خارجه از تلاش گسترده دستگاه دیپلماسی برای مدیریت شرایط و جلوگیری از اخراج دانشجویان سخن گفته از جمله نامه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به همتای مجاری خود، تسلیم مکرر یادداشت های دیپلماتیک و ملاقات با وزرا و مقامات عالی در نخست وزیری، وزارت امور خارجه، وزارت مهاجرت، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت علوم، پلیس و روسای دانشگاه های مجاری از سوی سفیر کشورمان در مجارستان. اما هیچکدام موثر واقع نشد.”

رژیم حتی برای جلوگیری از این اخراج، وکیل هم برای دانشجویانش گرفته بود که موثر واقع نشد و به گفته رژیم: ” متعاقب این پیگیری ها، دولت مجارستان حکم اخراج ۱۴ نفر از دانشجویان را معلق و منوط به رای نهایی دادگاه تجدیدنظر کرد اما شب پنجشنبه دادگاه اداری مهاجرت مجارستان با استناد به قوانین دوره اضطراری اداره کشور، رای به اخراج دانشجویان داده است. “