اخراج 80 هزار پناهجو از سوئد، در پی تصویب قوانین بشدت سختگیرانه پناهنده پذیری

پارلمان سوئد روز سه شنبه 21 ژوئن 2016 برابر با 1 تیرماه 1395 با اکثریت آرا قانون بشدت سختگیرنه ای را در مورد پناهنده پذیری در این کشور را تصویب کرد که این قانون از روز 21 ژوییه 2016 به اجرا گذاشته خواهد شد.

وزیر کشور سوئد در این باره گفته است که با اجرای قانون جدید پناهنده پذیری، حدود 60 تا 80 هزار پناهجو مجبور به ترک سوئد خواهند شد.

مهمترین نکات قانون جدید پناهنده پذیری در سوئد

  • قوانین پناهنده پذیری کشور سوئد خود را با معیارهای اتحادیه اروپا هماهنگ کرده و از این رو این قوانین بشدت سخت تر از قوانین پناهنده پذیری گذشته در سوئد خواهد بود.
  • خانواده های دارای کودک و نیز کودکانی که قتل از 24 نوامبر 2015 در سوئد درخواست پناهندگی کرده اند، شامل قوانین سختگیرانه جدید نخواهند شد.
  • با اجرایی شدن این قانون، اقامت دائم به متقاضیان پناهندگی داده نخواهد شد بلکه در صورتی که شخص پناهجو بر اساس کنوانسیون ژنو پناهنده شناخته شود، تنها اقامت 3 ساله به وی تعلق می گیرید. برای متقاضیانی که نیازمند به حمایت شناخته شوند این مدت تنها 13 ماه خواهد بود.

شرایط تبدیل اقامت موقت به اقامت دائم

  • پناهنده دارای اقامت موقت بایستی شاغل بوده و بتواند معاش خود و خانواده اش را تامین کند. کار آموزی و نیز کارهایی که باکمک هزینه دولتی انجام می شود نمی تواند اقامت موقت را به اقامت دائم تبدیل کند.
  • در صورتی که پناهنده زیر 25 سال موفق به دریافت دیپلم دبیرستانی از سوئد شود.

پناهندگانی که از طریق سهمیه سازمان ملل به سوئد می آید از همان آغاز اقامت دائم خواند گرفت.

– آوردن اعضاء خانواده به سوئد برای پناهندگانی که بر اساس قانون نیازمندی به حمایت اقامت موقت 13 ماهه دریافت کرده اند، بشدت محدود خواهد شد. این قانون شامل افرادی  که قبل از 24 نوامبر 2015 درخواست اقامت خود را تقدیم کرده اند، نمی شود.

– مهاجرینی که شامل پناهندگی نمی شوند نیز برای آورده اعضاء خانواده خود بایستی درآمد کافی برای معاش خود و خانواده خود داشته باشند. این قانون شامل پدر و مادران مهاجری که می خواهند کودکان خود را به سوئد بیاورند نمی شود.

– اتباع سوئد، اتباع اروپایی و نیز کسانی که در سوئد دارای اقامت هستند، می بایستی برای آوردن اعضاء خانواده خود، بطور مثال همسر خود به سوئد دارای درآمد کافی باشند.

– دریافت اقامت برای کسانی که پناهنده به حساب نیامنده و تنها بر اساس نیاز به حمایت اقامت موقت گرفته اند نیز بشدت محدود می شود.

– پناهجویانی که به عنوان کودکان تنهای متقاضی پناهندگی به سوئد آمده اند مورد آزمایش پزشکی دقیق قرار گرفته تا سن آنها مشخص شود تا بزرگسالان بدون هویت نتوانند خود را به عنوان کودک معرفی کرنند.

– کودکان تنهای متقاض پناهندگی که پس از سن 18 سالگی به پرونده آنها رسیدگی می شود، شامل همین قوانین سختگیرانه خواهند بود.

– با سخت شدن قوانین پناهنده پذیری در سوئد همکاری ها و تدابیر گسترده ای میان پلیس و اداراه مهاجرت صورت گرفته است تا کسانی که پاسخ منفی به درخواست پناهندگی خود گرفته اند، از سوئد اخراج شوند.

آقای آندرش ایگه من، وزیر کشور سوئد نیز در این رابطه گفته است که با تشدید قوانین پناهنده پذیری برآورد می شود که حدود 60 تا 80 هزار پناهجو مجبور به ترک سوئد خواند شد.