اخوند مهدوی کنی مرد

اخوند محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری رژیم حاکم بر ایران، بعد از یک دوره طولانی بیماری، مرد.

او از پنج ماه پیش در اغما به سر می برد.

اکنون با مرگ مهدوی کنی، بار دیگر بحث ریاست مجلس خبرگان مطرح می شود، بخصوص که دوسال دیگر از عمر این مجلس باقیست.