ادامه اعتراضات دراویش گنابادی در اعتراض به سرکوب رژیم

بنا به گزارشهای دريافتی در روز يکشنبه پنج اتوبوس حامل جمعی از دراويش از خيابان باغ درياچه اصفهان راهی تهران شدند. اين دارويش از شهرهای اصفهان، زرين شهر و نجف آباد هستند.

بر اساس همین گزارش جمعی از دراويش استان چهار محال و بختياری که نیز قصد داشتند برای پيوستن به دارويش معترض به تهران بروند در مسیر راه شهرکرد به اصفهان توسط نيروهای امنيتی متوقف شده و به شهرکرد برگشت داده شدند.

اين افراد بلافاصله در محل برگزاری مجالس در شهرکرد تجمع اعتراضی برگزار کردند که مأموران اين منطقه را به محاصره خود درآوردند.

بنا به گزارشهای دريافتی رژيم آخوندی در وحشت از تجمع و تحصن مجدد دراويش از صبح روز دوشنبه 19اسفند نيروهای سرکوبگر انتظامی و ضدشورش خود را با خودروهای گشت و موتور سيکلت در خيابانهای اطراف دادستانی ارتجاع در تهران و همچنين نزديک بازار مستقر کرده است. در این میان گزارش میشود که رژیم اخوندی از وحشت گسترش اعتراضات دستگیر شدگان اعتراضات رز شنبه را ازاد کرده است.

این گزارشها همچنین حاکی است که زندانيان سياسی اصغر قطان، رضا منفرد و ابوالقاسم فولادوند در همبستگی با زندانيان اعتصابی در اوين و گوهردشت و اعتراض به تبعيد دراويش زندانی به گوهردشت روز دوشنبه 19اسفند از ملاقات با خانواده خود سر باز زدند و ملاقات را تحريم کردند. آنان از خواسته های زندانيان در حال اعتصاب حمايت به عمل آوردند و خواستار برگشت زندانيان تبعيدی به اوين و همچنين رسيدگی سريع به بيماران زندانی شدند.