ادامه اعتراض های مردمی در آذربایجان

tabriz بر اساس خبرهای دریافتی امروز چهارشنبه 20آبان 94، دانشجویان اردبیل بار دیگر به خیابانها ریختند و با مأموران سرکوبگر درگیر شدند. درگیری اصلی در خیابان شریعتی و چهار راه آن رخ داد. اغلب دانشجویان که در این تظاهرات شرکت کردند از دانشگاه محقق اردبیلی بودند.

برخی گزارشهای حاکی است که مأموران سرکوبگر با خودرو تظاهر کنندگان را زیر می‌گرفتند. دانشجویان به‌پاخاسته می‌گفتند سربازان بابک ایستاده‌اند.

بر طبق همین گزارشات جوانان ارومیه از فرصت برگزاری مسابقه والیبال در ورزشگاه الغدیر این شهر استفاده کرده و خشم خود را علیه رژیم آخوندی و اهانت آن به هموطنان آذری ابراز کردند.

جوانان شعار می‌دادند: مردم آذربایجان ذلت نمی‌پذیرند.
تبریز، زنجان، اردبیل، این فریاد ارومیه است.
رژیم آخوندی از ترس اوجگیری این اعتراضات و با توجه به تظاهرات روزهای گذشته نیروهای یکان ویژه را در ورزشگاه مستقر کرده بود.