ادامه اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه

 اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه در روز شنبه در شهرستان شوش ادامه یافت.
کارگران همراه با خانواده‌های خود در شوش با راهپیمایی  در شهر  در مقابل فرمانداری این شهر تجمع  اعتراضی برپا کردند.

همزمان با راهپیمایی و تجمع کارگران و خانواده هایشان،  مردم این  شهر نیز در  حمایت خود از کارگران به جمع تظاهرکنندگان پیوستند.

ارگانهای  سرکوبگر رژیم با استقرار نیروهای  ضدشورش خود در سطح شهر   و اعزام نیروهای یگان ویژه از شهر اهواز  به شوش در صدد جلوگیری از تظاهرات  قهرمانانه مردم و کارگران نیشکر هفت تپه برامدند .

در این راهپیمایی و تجمع کارگران با ایستادگی در مقابل رژیم خواهان پرداخت 4ماه دستمزد عقب افتاده خود شدند.

در بخشی از پیام کارگران نیشکر هفت تپه نیز آمده است:

« می‌خواهیم کار را یکسره کنیم تکلیف شرکت نیشکر هفتپه خیلی زود باید روشن شود، و درصورت تصمیم گیریباید مقامات در جمع کارگران حاضر شده و تصمیمات برای آینده شرکت و مطالبات را به‌صورت کتبی در بینکارگران اعلام کنند.

برادارن و خواهران، مسؤلین آرزو بدل ماندند، بهانه ای به آنها برای سرکوب راهپیمایی اعتراضی ندادیم، بیاییدهمین رویه را ادامه دهیم.

از تمام مردم شوش خواهشمندیم که با فیلمبرداری از اعتراضات ما کارگران نیشکر هفت تپه و فرستادن آن برایرسانه ها یار و یاور کارگر مظلوم نیشکر هفت تپه باشند.» سایت مجاهدین