ادامه کارزار بین‌المللی در حمایت از حقوق اشرفیان در استکهلم

کارزار بین‌المللی در حمایت از حقوق مجاهدین خلق مستقر در عراق،  در استکهلم به مانند بسیار شهرها ی دیگر در اروپا، امریکا،کانادا و استرالیا همچنان ادامه دارد.

عکسها از مجتبی فتحی

امروز شنبه، 25 ژانویه-5 بهمن، جمع کثیری از هواداران و پشتیبانان همیشه در صحنه مقاومت، با حضور خود در میدان مینت بر خواسته های خود تاکید کردند.

شرکت کنندگان از جمله خواستار ازادی هفت مجاهد خلق که در حمله جنایتکارانه نیروهای تحت امر مالکی به قرارگاه اشرف در سپتامبر سال گذشته به گرگوگان گرفته شدند هستند.

شرکت کنندگان همچنین خواستار یک تحقیق بینالمللی برای شناسائی و محاکمه عاملین حمله به اشرف و همچنین حمله کریستمس به کمپ لیبرتی که منجر به شهادت چهار نفر از ساکنین و مجروح شدن حدود ۵۰ نفر دیگر شد، شدند.