ارتباط شرکت چینی هواوی با دو شرکت وابسته به سپاه پاسداران+فیلم

خبرگزاری رویترز گزارش داد مدارکی بدست آورده که ارتباط شرکت چینی هواوی با دو شرکت وابسته به سپاه پاسداران و فریب بانکهای بین المللی برای دور زدن تحریم ها را ثابت میکند. فیلم زیر