ارسال موادمخدر توسط سپاه به عراق + فیلم ارشیو

فرماندار نظامی استان بصره در جنوب عراق، حکومت ایران را متهم کرد که در پوشش محموله های تجاری، مواد مخدر را در عراق وارد و توزیع می کند.

به گزارش رادیو فرانسه، تلویزیون العربیه نیز با انتشار گزارشی فاش کرد که بخش مهمی از قاچاق مواد مخدر در عراق را مادۀ مخدر شیمیایی “شیشه” تشکیل می دهد که وسیعاً در ایران تولید می شود و از طریق محموله های صادراتی کفش و لباس وارد عراق می شود.

همین منبع افزوده است که یکی از منابع مهم مالی سپاه پاسداران، قاچاق مواد مخدر است.

روزنامه واشینگتن پست نوشت که بر اساس نظرسنجی های اخیر، حکومت ایران به تدریج پایگاه مردمی خود را در عراق از دست می دهد. فیلم از ارشیو