ازدواج ۳۰ هزار دختر زیر ۱۵ سال در کشور

بر اساس اماری که سازمان ثبت احوال کشور اعلام کردبیش از ۳۰ هزار دختر که کمتر از ۱۵ سال سن داشته‌اند در طی 9 ماه اول ۱۳۹۲ سال ازدواج کرده‌اند.

بر اساس گزارشی که روزنامه انتشار داده سازمان ثبت‌احوال ایران اخیرا نمودار ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻨﻲ زوﺟﻴﻦ در زﻣﺎن ازدواج در ۹ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۹۲ را منتشر کرده است.

بر اساس این نمودار ۳۰ هزار و ۹۵۶نفر از مجموع ۵۷۹هزار و۸۷۱ ازدواج مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۵سال بوده که 5/1 درصد مجموع کل ازدواج‌ها را شامل می‌شود.

بر اساس همین آمار طی این هفت‌سال همواره بیش از یک‌سوم زنانی که ازدواج آنها ثبت شده، زیر ۱۹سال بوده است.

بر طبق این گزارش، در ۹ماهه سال ۹۲ بیشترین ترکیب ازدواج ثبت‌شده مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۴-۲۰ساله با زنان ۱۹-۱۵ساله بوده که تعداد آن برابر با ۹۸هزار و ۹۸۳ واقعه است.