از این رژیم بپرسید، مگه شما، روزانه مردم ایران را روز روشن ترور نمیکنید؟

یکی از مهمترین مهرهای رژیم که همردیف قاسم سلیمانی بوده است، محسن فخری زاده است . در مطبوعات رژیم از اینکه چرا از وی خوب حفاظت نشده و اینکه کی جوابگو است مطالب زیادی نوشته شده است .

به نوشته رویداد۲۴:”یك نماینده سابق مجلس که سابقه عضویت در کمیسیون امنیت ملی مجلس دارد با اشاره به حادثه ترور محسن فخری زاده اعلام کرد : باید افرادی که در مسئله محافظت از ایشان کوتاهی کردند هم پاسخگو باشند.
 حشمت الله فلاحت پیشه گفت: به عنوان فردی که در بسیاری از بازدید‌ها و مراکز همراه ایشان بودم، باید بگویم که ما متاسفانه فرد متخصص و شریفی را از دست دادیم .!!!!

فخری زاده فردی بود که مسئولیت گسترش علم هسته‌ای را برعهده داشت. تلاش و زحمات زیادی را در راستای گسترش صنعت هسته‌ای ایران انجام داد و حتی بعد از برجام در حوزه‌های مختلف صنعت هسته‌ای فعالیت کرد.

‍ فلاحت پیشه گفت: من چندبار اعلام کردم که باید تجدید نظر اساسی در خصوص محافظان مسئولان کشور صورت بگیرد. برخی از افراد در کشور ما هستند که اگر در خیابان آن‌ها را رها کنید حتی یک تاکسی حاضر نیست که آن‌ها را سوار کند و هیچ خدمتی به کشور انجام نمی‌دهند، ولی یک تیم حفاظتی بسیار قوی دارند و حتی برای خانواده‌هایشان هم تیم محافظتی تعریف می‌شود و به هیچ قیمتی حاضر نمی‌شوند یک نفر از تیم محافظتی آن‌ها کم شود. اما افرادی که خدمات شایانی به کشور داشتند تیم محافظتی بسیار قویی ندارند.

متاسفانه می‌بینیم که دانشمند بزرگ کشورما در روز روشن و در ساعت ۲ نیم بعد از ظهر ترور می‌شود


وی ادامه داد: کشور مجموعه‌ای از پاسخ‌های به حق را دارد و پیگیری حقوقی و دیپلماسی هم باید در کنار پاسخ مناسب انجام شود. است.