استاندار هرمزگان: احتمال دچارشدن به وضعیت خوزستان

هشدار استاندار هرمزگان نسبت به افزایشی شدن ابتلا به کرونا/ احتمال دچار شدن استان به وضعیت خوزستان

استانداررژیم در هرمزگان در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا نسبت به افزایشی شدن ابتلا به کرونا هشدار داد. 

به گزارش ایلنا،، فریدون همتی گفت: مردم اگر توصیه‌ها را رعایت نکنند، ممکن است هرمزگان به لحاظ افزایش بیماری کرونا به وضعیت فعلی استان خوزستان دچار میشود.

استاندار هرمزگان گفت: با افزایش ظرفیت تست‌های آزمایشگاهی در استان، شناسایی بیماران مبتلا به کرونا و افراد بدون علامت افزایش یافته است. افزایش آمار بیماران مبتلا به کرونا در هرمزگان را نشان دهنده انتقال و شیوع بیماری در استان دانست.