استکهلم – اکسیون در ادامه کارزار بین‌المللی در حمایت حقوق اشرفیان

عکسها از مجتبی فتحی

در ادامه کارزار بین‌المللی در حمایت از حقوق مجاهدین خلق مستقر در عراق، امروز شنبه، 18 ژانویه-18 دیماه، گروهی از هواداران و پشتیبانان همیشه در صحنه مقاومت، علیرغم هوای سرد زمستانی سوئد و در حالی که وزش نسیمی سرد صورتشان را شلاق میزد، در یک اکسیون اعتراضی در میدان مینت استکهلم شرکت کردند و خواستار تضمبن حقوق اشرفیان شدند.

شرکت کنندگان از جمله خواستار ازادی هفت مجاهد خلق در حمله جنایتکارانه نیروهای تحت امر مالکی به قرارگاه اشرف د هستند.

در حمله نیروهای مالکی/خامنه ای به قرارگاه اشرف در ستامبر 2013، 52 نقر از اعضای سازمان مجاهدین به شهادت رسیدند و هفت نفر دیگر به گروگاهن گرفته شدند که هنوز در اسارت نیروهای عراق به سر میبرند.

شرکت کنندگان همچنین خواستار یک تحقیق بینالمللی برای شناسائی و محاکمه عاملین حمله به اشرف و همچنین حمله کریستمس به کمپ لیبرتی که منجر به شهادت چهار نفر از ساکنین و مجروح شدن حدود 50 نفر دیگر شد، شدند.