استکهلم: برگزاری میز کتاب به مناسبت روز جهانی نه به اعدام

امروز شنبه، 10 اکتبر، جمعی از هواداران مقاومت در میدان سرگل،( Sergels torg ) یک میز کتاب به مناسبت روز جهنی نه به اعدام برگزار کرند.

برگزارکنندگان این میز کتاب همچنین همبستگی خود را با تظاهرات مردم ایران در جریان تشیع پیکر استاد شجریان با شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای ابراز داشتند.

یکی از برگزار کنند در سخنانی گفت: زمان حسابرسی از سران رژیم آخوندی به‌خاطر جنایت علیه بشریت در قتل‌عام ۶۷ و کشتار ۱۵۰۰شهید قیام آبان فرا رسیده است. دولت سوئد باید در این امر به مردم ایران کمک کند و بستن سفارت ایران و اخراج دیپلومات تروریستهای رژیم از سوئد میتواند قدمی در این مسیر باشد.

هم اکنون، حمید نوری، با اسم مستعار حمید عباسی، یکی از عوامل قتل عام 67 در زندان سوئد به سر میبرد.