استکهلم: مراسم یادبود قربانیان سقوط هواپیما اوکراینی در ایران

به دنبال اعلام عزای عمومی از سوی خانم رجوی به مناسبت جان باختن مسافران هواپیمای اوکراینی در ایران، ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت مراسم یادبودی را در استکهلم سازمان داده اند.

روز چهارشنبه یک هواپیمای مسافربری اوکراینی، که به احتمال قوی از سوی رژیم ایران مورد اثابت موشک قراگرفت سنگون شد و تمام 170 مسافر آن کشته شدند. در میان کشته شدگان نام حداقل 17 نفر ازشهروندان سوئد و ایرانیهای مقیم سئد در میانیان قربانیان به چشم میخورد.

اتحاد انجمنها برای ایران آزاد در سوئد ضمن تسلیت به بازماندگان قربانیان در مراسم یادبود شرکت میکند و از هموطنان درخواست شرکت دارد.

استکهلم، میدان مینت (Mynttorget)

شنبه 11 ژانویه 2020

ساعت 12:30