استیصال خامنه ای بعداز دستگیری دو نخبه دانشگاه شریف

توصیه‌های رهبر انقلاب خطاب به مجموعه‌های جوان و دانشجویی در نشست تصویری با دانشجویان

ولی فقیه درمانده که بخوبی دریافته است که سیستم شکنجه و ضرب و شتم ان ، دیگر اثر ندارد و در دنیا هم برایش ابرویی نمانده است به صحنه. امد و با جمع کردن بسیجیان دانشگاه و یا همان اتش به اختیار های خود در دانشگاهها، ضربه جانانه ای که دو دانشجوی نخبه و انقلابی مجاهد دانشگاه شریف نثارش کرده اند را خنثی و یا حداقل کم اثر کند. اما ذهی خیال باطل. یکی از مطبوعات رژیم نوشته بود که “وقتی به چهره های معصوم و پاک این دو جوان نگاه میکنی و بعد هم به مدارک علمی انها توجه میکنی نمیدانی چه بگویی.” و دیگری گفته بود: ” تقصیر مسئولین نظام است که قبل از ورود اینها به دانشگاه سوابق خانوادگی انها را چک نکرده اند و اجازه داده اند که اینها پیشرفت کنند و امروز چنین مشکلی را برای ما درست کنند.”

دو دانشجوی قهرمان مجاهد بامدالهای خود، نشان دادن که جای مزدور و شکنجه گر درمحیط علمی نیست دانشگاه جای رزم و جنگیدن با ظالمان و جانیان مردم ایران است .خامنه ای خیلی. خوب فهمید که دستگیری و ضرب و شتم دو دانشجوی نخبه و انقلابی چه تاثیر بر روی بقیه دانشجویان و محیط اموزش خواهد گذاشت میخواهد به ظاهر، فرار به جلو کند اما خبر ندارد که در جلوی او چیزی به جز دره عمیق سرنگونی نیست.

وی در قسمتی از سخنرانی امروز که بصورت مجازی برگزار شد با ذلت و خواری درخواست کرد:”مرزبندی با تردیدافکنان در مبانی انقلاب، تأکید بر پیشرفت علمی، هوشیاری مقابل سرمایه‌گذاری دشمن روی جوانان رار بسیار جدی بگیرند.”

ولی فقیه مستاصل که به انزوای دانشجویان انقلابی در دانشگاهها اذعان میکرد گفت: “جبهه‌ی انقلاب!!!! را گسترش بدهید؛ یارگیری کنید؛ حذف نکنید. البتّه منظور جذب منافق و آدم بی‌اعتقاد نیست.”

وی راه حل جلوگیری از سرنگونی را اینگونه بیان میکند:” دولت جوان حزب‌اللّهی‌ علاج مشکلات کشور است ….. مطالبه و اعتراض بکنید امّا نگذارید این اعتراض، اعتراض به نظامِ اسلامی تلقّی شود؛ جدّاً مانع شوید که دشمن این اعتراض را اعتراض به نظام تلقّی یا القا ‌کند.”

خامنه ای در خاتمه درحالی که سراپای وجودش را ترس و وحشت فراگرفته بود ، ادامه داد :” با کسانی که مبانی انقلاب را قبول نمیکنند، ایجاد تردید میکنند و دشمن را تزیین میکنند، مماشات نکنید. ایجاد تردید، ستون فقرات کار دشمن است. بنده نسبت به مسئله‌ی حجاب و حیای اسلامی در دانشگاه‌ها دغدغه دارم. رؤسای دانشگاه‌ها، مدیران و خود دانشجویان و بخصوص دخترخانم‌ها به حجاب و فاصله‌گذاری اهمّیّت بدهند و توجّه کنند.”