اسقرار “کارآگاه زن نیروی انتظامی” در اتوبوسهای شهری اصفهان

رژیم زن ستیز حاکم بر ایران به بهانه های مختلف به سرکوب هرچه بیشتر زنان روی اورده است. اکنون کیف قاپی  بهانه ای برای کنترل بیشتر زنان درامده است.

در همین رابطه معاون اتوبوس‌رانی اصفهان گفت: با افزایش کیف‌قاپی در بخش بانوان اتوبوس‌های شهری، ۱۰ اکیپ بانوی کارآگاه نیروی انتظامی در اتوبوس شهری اصفهان استقرار یافته‌اند.

محمد کاظمی‌طبا در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به افزایش کیف‌قاپی در بخش بانوان اتوبوس‌های شهری اظهار داشت: از یک ماه گذشته به‌دلیل افزایش جیب‌بری و کیف‌قاپی در بخش بانوان اتوبوس شهری اصفهان با هماهنگی فرماندهی نیروی انتظامی اصفهان 10 اکیپ از بانوان کارآگاهان نیروی انتظامی استقراریافته‌اند.

وی افزود: این اکیپ در سامانه BRT و خطوط شلوغ و پرحجم اتوبوس شهری استقراریافته که دستگیری هم در این رابطه داشته‌اند.

معاون اتوبوس‌رانی اصفهان همچنین گفت: تا زمانی که این معضل حل نشود، این استقرار ادامه دارد زیرا  دغدغه ما و نیروی انتظامی نیز است و این مشکل باید حل شود.

وی گفت: این طرح امسال اجرایی شده و قبلاً این اتفاق به این شدت نبود، اما همشهریان با این اقدام به‌محض اینکه در اتوبوس کیف‌قاپی اتفاق افتاد راننده را باخبر کنند تا راننده با 110 تماس بگیرد.

لازم به یاداوری است که در اثر سیاستهای تبعیض جنسی در رژیم اخوندی اتوبوسها به بخشهای زنانه/مردانه تقسیم بندی شده ای است.