اسلو – تظاهرات ایرانیان در اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر و موج اعدام ها در ایران

روز شنبه 6 دسامبر، در آستانه روز جهانی حقوق بشر ،10 دسامبر، ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در نروژ به یک تظاهرات اعتراضی علیه رژیم حاکم بر ایران در اسلو دست زده و ضمن محکوم کردن نقض وحشتناک حقوق بشر و موج فزاینده اعدام ها خواستار دخالت فعال نروژ در این رابطه در سطح جهانی شدند.

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

شرکت کنندگان در تظاهرات تصریح کردند که وضعیت حقوق بشر در ایران در دوران آخوند روحانی نه تنها بهبودی نداشته است بلکه بشدت و بسرعت در حال وخامت است. آنها تصریح کردند که ایده «مدراسیون» در دوران آخوند روحانی توهمی بیش نیست و تاکید کردند که سکوت در مقابل این جنایات از جانب جامعه جهانی تنها باعث تشجیع رژیم ملایان در سرکوب بیشتر مردم ایران خواهد گردید. آنها تاکید کردند که هر گونه روابط با تئوکراسی حاکم بر ایران باید منوط به متوقف شدن اعدام و بهبود وضع حقوق بشر در ایران گردد.

تظاهرکنندگان همچنین حمله جنایتکارانه موشکی به کمپ لیبرتی، محل استقرارمجاهدین اشرفی که توسط عوامل رژیم ملایان در دولت عراق صورت گرفت را بشدت محکوم کردند.
درروز 29 اکتبر، کمپ لیبرتی، محل استقرار اعضای اپوزیسیون سازمان مجاهدین خلق ایران مورداصابت 80 موشک قرارگرفت. درنتیجه این حمله وحشیانه، 24نفراز مجاهدین مستقر کمپ لیبرتی، «افراد حفاظت شده» طبق کنوانسیونهای ژنو، به شهادت رسیدند و دهها تن زخمی شدند. تظاهر کنندگان خواستار اجرای تعهدات سازمان ملل و جامعه جهانی برای تضمین امنیت و حفاظت ساکنان و لغو محاصره های ظالمانه بویژه محاصره پزشکی علیه ساکنان لیبرتی گردیدند.