اسماعیل احمدی رئیس سابق آموزش و پرورش عسلویه، بیدلیل مرد

اسماعیل احمدی

بوشهر(پانا)_ اسماعیل احمدی رئیس اسبق آموزش و پرورش شهرستان عسلویه دربیمارستان کنگان به رحمت حق پیوست.

به گزارش اداره کل آموزش و پرورش عسلویه، اسماعیل احمدی رئیس اسبق آموزش و پرورش شهرستان عسلویه شب چهارشنبه در بیمارستان کنگان به رحمت حق پیوست.

احمدی از سال ۸۷ به مدت ۶ سال ریاست آموزش و پرورش عسلویه را بر عهده داشت و خدمات شایانی به جامعه دانش آموزی و فرهنگیان این شهرستان ارزانی داشت.