اصغرپاشاپور،مدافع حرم، نفرهمراه سلیمانی امروز بگورسپرده شد

مراسم به گور سپاری مدافع حرم خامنه ای «اصغر پاشاپور» صبح یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ صورت گرفت. این جرثومه که گویا متولد شهر ری است و از اولین نفراتی بود که همراه سلیمانی جنایتکار برای دفاع از حرم خامنه ای و کشتار فرزندان سوری به این کشور اعزام شده بود نهایتا در روز سیزده بهمن ۹۸ یعنی یک ماه بعد از بهلاکت رسیدن سلیمانی جنایتکار، به درک واصل میشود. جالب است که رژیم بمدت سه ماه خفقان گرفته بود و امروز مراسم به گور سپاری او انجام شده است .

عکسهای بگور سپاری، زیر توسط باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.

تشییع پیکر شهید «اصغر پاشاپور»
تشییع پیکر شهید «اصغر پاشاپور»
تشییع پیکر شهید «اصغر پاشاپور»
تشییع پیکر شهید «اصغر پاشاپور»
تشییع پیکر شهید «اصغر پاشاپور»
تشییع پیکر شهید «اصغر پاشاپور»
تشییع پیکر شهید «اصغر پاشاپور»
تشییع پیکر شهید «اصغر پاشاپور»
تشییع پیکر شهید «اصغر پاشاپور»
تشییع پیکر شهید «اصغر پاشاپور»
تشییع پیکر شهید «اصغر پاشاپور»
تشییع پیکر شهید «اصغر پاشاپور»