اطلاعیه انجمن زنان ايراني مقیم يوتوبوری در مورد توافق ژنو

IKS111انجمن زنان ايراني مقيم  يوتوبوري- سوئد،  عقب نشيني تحميلي ديكتاتوري ديني حاكم برايران را درپروژه ساختن بمب اتمي درمذاكرات ژنو ، محصول بلافصل تحريمهاي بين المللي ومخالفت گسترده مردم ايران باسياستهاي ضد ملي رژيم ولايت فقيه ميداند . ملايان ايران دستيابي به بمب اتمي را ضامن استراتژيك بقاي خود ميداند وپروژه هاي آشكار وپنهان اتمي آن حاصلي جزفقربيشتر مردم ايران وبه نابودي كشاندن اقتصاد ايران نداشته است . عقب نشيني رژيم ملايان زيرضرب انزواي داخلي وطرد وتحريمهاي بين المللي وسياستها وروشنگريهاي مقاومت ايران درزمينه اتمي طي سه دهه اخير صورت گرفته است ما ازاين عقب نشيني استقبال ميكنيم .

ما انجمن زنان ايراني دريوتوبوري اعلام ميكنيم كه درشرايطي كه بحرانهاي لاعلاج داخلي حاكميت آخوندها را بشدت تضعيف كرده است اگرقدرتهاي جهاني فارغ ازملاحظات اقتصادي وسياسي با قاطعيت عمل ميكردند ميتوانستند درهمين دوره ازمذاكرات پروژه بمب سازي رژيم را بطور كامل ازكار بياندازند . ماخواهان اجراي كامل قطعنامه هاي شوراي امنيت بويژه توقف كامل غني سازي ، پذيرش پروتكل الحاقي ودسترسي آزادنه وسريع بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به مراكزوتأسيسات مشترك اين رژيم هستيم ، امري كه لازمه دست كشيدن آن ازبمب اتمي است . اين امريك گام نخست وضروري دررابطه با پروژه اتمي رژيم است كه ضد عالي ترين مصالح مردم ايران بوده وهست .

انجمن زنان ايراني مقيم يوتوبوري – سوئد

4دسامبر2013

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: