اطلاعیه: در تظاهرات علیه سفر استفان لون شرکت کنید

اتحادیه انجمنها برای ایران ازاد در اطلاعیه ای که به زبان سوندی منتشر شده است اعلام کرده سوئدی-ایرانیهای استکهلم در یک تظاهرات اعتراصی علیه سفر نخست وریز سوئد، استفان لون، شرکت میکنند. 

شرکت کنندگان در این تظاهرات، وخیم شدن اوصاع حقوق بشر از جمله افزایش اعدامها، دستگیریهای خودسرانه فعالان سیاسی-مدنی-عقیدتی و همچنین ایرانیان دوتابعتی را مورد توجه قرار خواهند داد.

شرکت کنندگان همچنین نقش خرابکارانه رژیم  ایران را در منطقه و به هدر دادن سرمایه ملی در مسیر جنگ و تروریسم توسط رژیم را مورد توجه قرار خواهند.

شرکت کنندگان از مقامات سوئد و بویژه اسیفان لون درخواست خواهند کرد تا سفر خود به ایران را مورد بازبینی قرار دهد و آن را تا زمانی که دولت روحانی به خواسته های سازمان ملل مبنی بر توقف اعدامها، شکنجه، توقف دستگیریهای فعالان سیاسی- مدنی-عقیدتی و همچنین ازادی تمامی زندانیان سیاسی، عمل نکرده به عقب بیندازد. 

شرکت کنندگان بیم ان دارند که رژیم تروریستی ایران از این سفر به عنوان یک تبلیغات سیاسی به نفع خویش بهره برداری کند.

شنبه 04 فوریه
ساعت 13:30
سرگل توریت- استکهلم.