اطلاعیه: فراخوان به تظاهرات در حمایت از حقوق پناهندگان اشرفی

یکشنبه اول سپتامبر نیروهای مسلح عراقی، تحت فرمان نوری الماکی نخست وزیر عراق، به درخواست مستقیم رژیم ایران، به اعضای بی دفاع  سازمان اپوزوسیون مجاهدین خلق ایران، حمله کردند.

52 نفر از این ساکنین به شهادت رسیدند، دهها تن به شدت زخمی شدند و هفت نفر انها به گروگان گرفته شدند.

اکنون پس از گذشت یکماه، علیرغم درخواست بسیاری از جوامع مختلف، جامعه جهانی هیچ اقدام مشخصی که امنیت و سلامت این ساکنین  تضمین کند، انجام نداده است و هفت نفری نیز که به گروگان گرفته شده اند هنوز ازاد نشده اند.

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد، به منظور کسب توجه به شرایط اضطرا، تظاهراتی را در روز 12 اکتبر سازمان خواهند داد و همچنین خواهند خواست که سازمان ملل و امریکا به مسئولیت خود عمل کنند و به قولها و قرادادهای پیشین خود مبنی بر تضمبن سلامتی و امنیت ساکنین اشرف و لیبرتی عمل کنند.

ایرانی-سوئدی ها در این تظاهرات خواستار انند:

که  کارل بیلدت وزیر خارجه سوئد به سکوت معنی دار خود پایان دهد و به طور شفاف حمله سپتامبر علیه اعضای بی دفاع اپوزوسیون در قرار اشرف را محکوم کند، و دولت سوئد  از جایگاه خود استفاده کند تا هفت نفری که به گروگان گرفته شده اند بدون درنگ ازاد گردند.

باقیمانده اعضای اپوزیسیون که عراق و در کمپ به سر میبرند به سوئد ودیگر کشورهای اروپائی اعزام شوند.

دولت و وزارت خارجه  سوئد برای تشکیل یک کمیته بی طرف بینالمللی حقیقت یاب اقدام کرده و مسئولین حمله سپتامبر را به دادگاه بین المللی ارجاع دهند 

– دولت و وزارت خارجه سوئد همچنین تلاش کند تا سپاه صلح سازمان ملل (کلاه ابی ها) ، به عنوان یک اقدام ضروری برای ضمانت امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی، در ان محل مستقر شوند

 اتحاد انجمنها برای ایران ازاد ، 07 10 2013

تاریخ: 12 اکتبر

زمان: 12:00

مکان: میدان نورمالم، استکهلم