اطلاعیه: کمکهای مالی سازمان ملل برای سرکوب مردم هزینه میشود

اتحادیه انجمنها برای ایران ازاد، FFFI، در اطلاعیه ای که امروز یکشنبه منتشر کرد، از ستایش سازمان ملل از برنامه “مبارزه با مواد مخدر” رژیم حاکم بر ایران ابراز تاسف عمیق و ان را در راستای سرکوب بیشتر مردم قلمداد نمود.

این ستایش در صورتی ابراز میشود که سالانه چند صد نفر به اتهام جرائم جزئی مواد مخدر در این ایراناعدام میشوند.

این اتحادیه در اطلاعیه خود یاداور شده است که طی 18 ماه پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری رژیم ایران حد اقل 1400 نفر اعدام شده است.

در این اطلاعیه که به زبان سوئدی منتشر شده است، این اتحادیه ابراز نگرانی کرده است که اینگونه کمکهای چند میلیون دلاری که در طی یک برنامه پنج مرحله ای به رژیم ایران پرداخت خواهد شد فقط به گسترش سرکوب مردم ایران خواهد انجامید.

اتحادیه انجمنها برای ایران ازاد همچنین با یاداوری اینکه بعضی از فرماندهان سپاه تروریستی پاسداران به دلیل ارتباط انها با قاچاق مواد محدر در لیست سیاه امریکا قرار دارد، از سخنان “وزیر کمکهای انساندوستانه سوئد”  “الیزابت لوون” در این مورد استقبال کرده است.

خانم الیزابت لوون دیروز پس از گزارش تلویزیون سوئد و افشای طرح کمکهای مالی سازمان ملل به رژیم ایران گفت، «که این موضوع بسیار نگراننده است و سوئد قصد ندارد در این مورد کمکی اعطا کند» و ان را به دقت مورد بررسی قرار خواهد داد.

اتحاد انجمنها در پایان این اطلاعیه از دولت و وزارت خارجه سوئد تلاش لازم را به کار گیرد تا دیگر کشورهای دموکراتیک برای خروج از این برنامه متقاعد کند.