اعتراض دانشجويان علیه سخنرانی جواد ظريف در دانشگاه تهران

بنا بر گزارشهای رسیده جلسه سخنرانی امروز وزير خارجه رژيم آخوندی درعلامه طباطبایی کتابخانه دانشگاه تهران  تبديل به يک فضاحت برای ظريف و دولت روحانی شد.
رژيم آخوندی در وحشت از اين که جلسه تبديل به صحنه اعتراض دانشجويان شود، فقط تعدادی از عوامل دستچين شده خود را به تالار راه داده بود. اما دانشجويان در بيرون سالن با خواندن سرود و تجمع و سردادن شعار به اعتراض با برگزاری اين نمايش و شرايط امنيتی شديدی که رژيم در دانشگاه حاکم کرده بود پرداختند.
به گزارش خبرگزاری فارس  با گذشت حدود یک ساعت از مراسم و آغاز سخنرانی ظریف خبرنگاران رسانه های گروهی نیزبه دلیل ناهماهنگی های مسئولان برگزار کننده مراسم موفق به حضور در سالن علامه امینی محل سخنرانی ظریف نشدند.

يکی از دانشجويان گفت: با اين که اعلام کرده بودند ورود برای عموم آزاد است اما نفرات گزينش شده در سالن بودند و از قبل سالن را پرکرده بودند تا مانع حضور دانشجويان شوند. دانشجويان مخالف بيرون سالن تجمع کرده بودند.

در هنگام سخنرانی نيز دانشجويان ظريف را به خاطر دانشجويان زندانی مورد سؤال قرار دادند و ظريف واکنشهای تندی به اين سؤالات نشان داد. دانشجويان همچنين يک صدا عليه فرهاد رهبر مزدوری که در سمت رياست دانشگاه تهران گماشته شده است شعار دادند و فرياد کردند: «رهبر برو بيرون». دانشجويان همچنين از سخنرانی نماينده تشکل بسيجيان که در جنگ و دعواهای باندی درون رژيم قصد سخنرانی در جلسه ظريف را داشت جلوگيری کردند و او را هو کردند.