اعتراض سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی به وضعیت معیشتی خود

روز گذشته، بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کشورمان در یک اعتراض سراسری در استانهای مختلف، نسبت به وضعیت معیشتی خود و همچنین بدهی ۲۴۰هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان تجمع اعتراضی برگزار کردند. انها فریاد میزدند: “حکومت عدل علی، اینهمه بی عدالتی!!!!! تا حق خود نگیریم، از پا نمینشینیم……. اینهمه بی عدالتی، هرگز ندیده ملتی” صدای اعتراض خود را از رژیم درمانده اخوندی به گوش جهانیان نیز رساندند.

این تجمع در مقابل سازمان تامین اجتماعی در استانهای مختلف و در مقابل مجلس رژیم در تهران برگزار شد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: