اعتراض علیه حمله موشکی به لیبرتی مقابل سفارت امریکا در استکهلم

IMG_0532ساعت 21:30 یه وقت استکهلم، گروهی از هوااران سازمام مچاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در استکهلم در یک حرکت خودجوش به سرعت خود را به مقابل ساختمان سفارت امریکا در استکهلم رساندند، تا علیه حمله جنایتکاران عوامل رژیم ایران به کمپ لیبرتی اعتراض کنند.

شرکت کننذگان امریکا را مسئول عدم حفاظت از ساکنان لیبرتی دانسته و خواستار شدند تا جامعه جهانی به وعده های خود در حمایت اعضای لیبرتی عمل کنند.

ساعت 19 عصر به وقت محلی، کمپ لیبرتی مورد  هدفموشک قرار گرفت که حد اقل 23 مجاهد خلق در ان حمله به شهادت رسیدند.

این حرکت اعتراضی فردا در مقابل پارلمان سوئد در میدان مینت ادامه خواهد یافت