اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه و پلی اکریل اصفهان

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، حدود ۵۰۰ نفر از کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان و کارخانه نیشکر هفت تپه صبح امروز، ۳۰ آذر (۲۱ دسامبر) خبر داده است.

بنا به این گزارش کارگران پلی اکریل اصفهان به کوچک‌سازی کارخانه و جداسازی شرکت‌های زیرمجموعه اعتراض دارند و کارگران هفت‌تپه نیز خواهان دریافت حقوق معوقه خود هستند.

کارگران معترض گفته‌اند که تا رسیدن به خواسته‌هایشان هر روز به تجمع دست خواهند زد. کارگران پلی‌اکریل اصفهان پیش از این نیز تجمعات اعتراضی مشابهی برگزار کرده بودند.

یکی از فعالان کارگری، با اشاره به وضعیت نامساعد کارخانه نیشکر هفت‌تپه به ایلنا گفته است: “به طور غیر رسمی به برخی از کارگران پیشنهاد شده که بابت مطالبات حجم معینی از محصول شکر کارخانه را دریافت کنند.”